Thursday, 29/09/2022 - 01:53|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CHÂU THÀNH
 • Nguyễn Tuấn Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0273 3831421
  • Email:
   ntuanthanh@tiengiang.gov.vn
 • Lê Văn Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   02733 831272
  • Email:
   lvannghia@tiengiang.gov.vn
 • Ngô Thanh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0273 3896790
  • Email:
   ngothanhhung@tiengiang.gov.vn