Thursday, 29/09/2022 - 01:53|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CHÂU THÀNH
 • Lê Thị Lam
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0273 3831421
  • Email:
   bptieuhocchauthanh.tiengiang@moet.edu.vn
 • Văng Công Tạo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ phụ trách Chuyên môn Tiểu học
  • Điện thoại:
   0273 3831421
  • Email:
   bptieuhocchauthanh.tiengiang@moet.edu.vn