Tuesday, 22/06/2021 - 00:00|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CHÂU THÀNH
 • Trần Thị Ngọc Điệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ Phụ trách Chuyên môn THCS
  • Điện thoại:
   0273 3831421
  • Email:
   bptrunghocchauthanh.tiengiang@moet.edu.vn