Thursday, 29/09/2022 - 01:57|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CHÂU THÀNH
 • Nguyễn Bảo Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   02733 831 272
  • Email:
   pgdchauthanh.tiengiang@moet.edu.vn
 • Đỗ Ngọc Trầm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ Văn thư
  • Điện thoại:
   02733 831 272
  • Email:
   vanphongchauthanh.tiengiang@moet.edu.vn
 • Dương Ngọc Lan Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ phụ trách CNTT
  • Điện thoại:
   02733 831 272
  • Email:
   bptinhocchauthanh.tiengiang@moet.edu.vn
 • Lê Tấn Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ phụ trách Khảo thí
  • Điện thoại:
   0273 3831421
  • Email:
   bptrunghocchauthanh.tiengiang@moet.edu.vn
 • Nguyễn Thanh Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ phụ trách Tổ chức
  • Điện thoại:
   0273 3831272
  • Email:
   nthanhvan@tiengiang.gov.vn